Mateřské centrum Ostrůvek bylo založeno občanským sdružením Ostrůvek a 1.9.2003 bylo slavnostně otevřeno.  

 • 25.4.2012 převzal o.s. Ostrůvek nový tým maminek a mateřské centrum bylo přejmenováno na rodinné centrum. Se změnami ve vedení nastala nová fáze rozvoje, ve které došlo k rozšíření programu - aktivit pro  celé rodiny.
 • 1.10.2012 se rodinné centrum přestěhovalo do nově zrekonstruovaných prostorů (bývalé knihovny) za podpory města Ostrov, TOP 09 a Sdružení Krušné hory- západ a dne 30.10. slavnostně otevřeno za přítomnosti zástupců města Ostrov, TOP09, maminek, pedagogů a lektorek centra Ostrůvek.
 • V říjnu 2012 jsme získali ocenění - certifikát Společnost přátelská rodině
 • V květnu 2013 RC Ostrůvek získalo Cenu Ď města Ostrov více informací na: www.cena-d.cz/mestoOstrov2013hotovo.html  

                                                                

 

 

CO JE RODINNÉ CENTRUM

 • útočiště nejen pro maminky, ale i tatínky, babičky, tetičky starající se o výchovu předškolních dětí

 • prostor pro rodiny s dětmi

 • prostor pro seberealizaci

 • sdílení stejné etapy života

 • rozvoj dětské duše

 • místo radosti a pohody

 • rozšíření schopností

 • útěk před stereotypem

 • místo pro rozvoj tolerance a respektu

 • pomoc v problémových životních situacích

 • prosazování zdravé občanské společnosti

 • prostor pro uskutečnění nápadů

 • místo pro zábavu i vzdělávání                                                                                                        

JAKÉ CÍLOVÉ SKUPINĚ JE CENTRUM URČENO

Centrum Ostrůvek - rodinné centrum  je určeno dětem od 0 do cca 7 let, jejich rodičům a všem, kteří chtějí společně s dětmi aktivně prožít nejkrásnější část jejich života. Kromě pravidelných dopoledních a odpoledních aktivit  pro děti  organizuje centrum také fakultativní aktivity - muzikoterapii, jogu, reiki, kurzy (těhotenský, zdravé výživy), přednášky odborníků, víkendové akce pro rodiny s dětmi, vítání miminek a další akce pro veřejnost, kterými navozuje soudržnost mezi obyvateli města a tím přispívá k rozvoji komunity. Na přípravě programu a jeho realizaci se dobrovolně podílejí maminky,tetičky,tatínkové,babičky.

VÝHODY CENTRA

 • živější děti, kteří jsou schopnější se prosadit

 • děti jsou družnější než děti stejného věku bez zkušenosti v centru,neboť je zde mnohonásobně více podnětů: mohou se obrátit na různé osoby mající k nim vztah, rodiče zůstávají nablízku, potkávají měnící se kamarády pro hraní a jsou oslovovány a přitahovány různými způsoby a druhy

 • společná setkávání, nalézání nových známých a kamarádů

 • program pro děti a jejich rodiče
 • aktivní využití volného času, odpočinek (aktivní,pasivní)
 • možnost seberealizace, vzájemného naslouchání si, výměna zkušeností...


 

 

Poslání

POSLÁNÍ CENTRA

28.02.2012 14:48

 

Základním posláním centra je vytvoření otevřeného a přátelského místa k neformálním setkáváním rodin s malými dětmi. 

Nejenom maminky, ale i tatínkové, babičky, tetičky a další příbuzní zde najdou příležitost k aktivnímu trávení času s předškolními dětmi, k navázání nových přátelství, k získání zkušeností, nápadů a podnětů pro svoji rodinu.

Spolupracujeme

SPOLUPRACUJEME

17.08.2012 08:54

Síť mateřských center o.s.